Magasin III Produktioner

Magasin III har sedan starten 1987 samarbetat med en mängd konstnärer och producerat nya konstverk tillsammans med dem. Samarbetena har alltid kretsat kring en ny utställning där vi utgått ifrån var konstnärskapet befinner sig just då. En framåtblickande inställning som ofta resulterat i experimenterande och nya riktningar för konstnären.

Vi har förlagt så mycket av produktionen av nya verk som möjligt till Stockholm, ofta till våra egna lokaler. Orsaken till det är främst att det konstnärliga arbetet kommer närmre själva utställningen. Under åren har många konstnärer arbetat på Magasin III under längre perioder, tillsammans med oss. På det viset hamnar skapandet av konsten i centrum för allt vi gör på Magasin III.