Jake & Dinos Chapman, 1966, 1962

Now Eat Your Mind

2016
Trä, frigolit, kartong, tops, filt, akrylfärg och uppstoppade djur (hare, mård, vessla)
119 x 98 x 67 cm
Magasin III Produktion

När jag kontaktade Jake & Dinos Chapman med idén om att ställa ut en grupp verk de gjort under senare år tillsammans med ett urval av Francisco Goyas Disasters of War (1810-23) var gensvaret snabbt och entusiastiskt. Via email föreslog bröderna en grov skiss för utställningen utifrån tillgängliga verk men så kom Jake Chapman till Stockholm och vi bollade tillsammans fram helt nya idéer. När det stod klart att vi faktiskt skulle kunna visa verket The Sum of All Evil (fyra glasvitriner från 2012/13 i vilka ett inferno av grymheter utspelar sig i ett landskap befolkat av tiotusentals miniatyrfigurer) blev det utgångspunkten för en något luftigare presentation. Chapmanbröderna har annars en förkärlek för väldigt täta utställningar, med mängder av skulpturer och teckningar som trängs i salarna. Undantaget är när bröderna visar något av sina stora vitrinverk som inte sällan överväldigar även den mest hårdhudade. Lådorna till the The Sum of All Evil behövde kranas in via balkongen och gick in genom portarna med endast två centimeters marginal efter att vi hade bilat bort en hög tröskel i betong!

Jag ville ändå få in lite av det röriga som är ett signum för Jake & Dinos skapande och insisterade på att ha med installationen med text som vi hade med i den första idéskissen. Jag hade i en annan utställning sett att de placerat träbalkar lite kors och tvärs genom rummet på vilka bokstäver i MDF bildade en text de båda skrivit. Jake gick med på att göra en version av textbalkarna för utställningen på Magasin III – men då ville han göra en ny skulptur på plats som kunde länka samman den semipoetiska texten med resten av utställningen. Det är den sortens moment och kedjereaktioner som är allra roligast under ett projekt! Eftersom Chapmanbröderna sällan arbetar platsspecifikt och utgångspunkten för just den här utställningen var kopplingen till Goyas Disasters of War hade vi inte planerat för en nyproduktion. Desto roligare när idén till ett nytt verk spontant kom upp.

Under installationsveckan såg vi till att det fanns diverse överblivna träbitar och färgburkar redo för Jake att använda. Själv hade han med sig olika sorters material som örontops och frigolitkulor. Innan Jake hade hunnit ta av sig jackan när han kom från flygplatsen undrade han om det i närheten fanns en butik där man kunde köpa uppstoppade djur. Inom loppet av två timmar hade assisterande intendent Therese Kellner hittat en stor mängd alternativ. Jake valde en vessla, två mårdar och en hare i vinterskrud. Under en och en halv dag arbetade han med att bygga skulpturen samtidigt som vi emellanåt placerade de resterande verken. Bara någon meter från där skulpturen till slut hamnade i utställningen slog han läger för sin Stockholmsateljé. Jake som i vanliga fall pratar i en rasande fart med mängder av synonymer, jonglerandes associationer och idéer till högljutt skratt arbetade koncentrerat och tittade emellanåt ut över rummet där olika teknikerteam installerade diverse verk. De sista fyra orden från installationen med träbalkar och MDF-text – Now Eat Your Mind – monterade han på skulpturen: ”Den fungerar som ett stycke estetisk interpunktion…man kan kanske se den som en sorts slukhål vid slutet av en massa rännor…orden rullar ner in i det här hålet som är denna av sjukdom angripna poesins sista ebb och flod som resulterar i en skulptur.” Länken mellan texten hovrande över våra huvuden och resten av utställningen var plötsligt ett faktum. Till vår enorma överraskning och glädje donerade Jake & Dinos skulpturen till Magasin III:s samling! Jag ser fram emot att i framtiden kunna arbeta med verket även i helt nya kontexter och inkludera det i andra utställningsprojekt.

Tessa Praun, Intendent, april, 2016

Notis: Jag nämner främst Jake Chapman i denna text då det var framförallt honom jag hade kontakt med. Dinos Chapman har nyligen flyttat till USA och fördelen med att arbeta i par är att de kan ansvara för olika delar i sitt gemensamma konstnärskap. Det var Jake som kom till Stockholm för att diskutera projektet och för att närvara vid installation, pressvisning och vernissage. Bröderna Chapmans samarbete baseras på en pågående dialog där verken är resultatet av diskussioner mellan två individer för att komma bortom det autobiografiska i skapandet.