Gridlock

2005
Bomull, band
Variable
Magasin III Produktion

Jag kom i kontakt med Lara Schnitger genom Anton Kern efter att ha sett hennes verk på Kerns galleri i New York. Jag tilltalades av hur Lara framställer det där som klassiska skulpturer utstrålar gällande volym, spänst och känsla av kropp med hjälp av textilier. Hon adderar också ett lager av ögonblick, ett nu, till sina verk – det kan vara någonting som broderas på eller en form som hon utvecklar utifrån ren lust att experimentera. Så fort jag sett bara ett par skulpturer av Lara tyckte jag att hennes konstnärskap kändes väldigt levande. Detta är också någonting som jag tyckte var viktigt att ta tillvara på genom produktionen av utställningen My other car is a broom som Gridlock är skapat för.

Lara kom till Stockholm i oktober 2004 för att besöka oss och för att titta på de rum som vi tänkte passade att ställa ut hennes verk i. Jag berättade då för henne att Matts Leiderstam skulle ställa ut i ett annat rum vid samma tillfälle. Hans utställning skulle öppna två veckor tidigare och detta innebar att besökarna skulle behöva gå förbi Laras utställning. Med anledning av detta började vi diskutera hur man skulle kunna spärra av rummet på något sätt. Detta gick Lara igång på – hon ville göra avspärrningen själv.

I maj 2005 besökte jag Lara i Los Angeles. Under fem dagar arbetade vi med utställningen, dels i hennes ateljé vid Los Angeles River, ganska nära textilområdet, men framförallt jobbade vi hemma hos henne i Silver Lake där vi arbetade med en modell av utställningsrummen på Magasin 3.

Gridlock är alltså ett verk som under två veckors tid fungerade som avspärrning innan utställningen öppnat. Alla som kom för att se Matts Leiderstams utställning kunde se de här vimplarna som bland annat är inspirerade av “bumper stickers”. En “bumper sticker” är en slags textdekal till stötfångaren på bilen. Dessa är vanliga i USA och har ofta religiösa, humoristiska eller politiska budskap. Lara hade vid det här tillfället tillbringat en period i Nepal där hon blivit fascinerad av tibetanska böneflaggor. I Gridlock har hon sammanfört dessa två ganska motsatta kulturer till ett objekt i textil med text i screentryck.

Bakom det här verket skedde sedan arbetet med utställningen inför öppen ridå, även under öppettider. När Laras utställning sedan öppnade fick verket en annan form: textilierna virades delvis runt våra pelare och skapade ett formmässigt nytt verk som tillät att besökare tog sig in i utställningsrummet.

My other car is a broom var en produktion kantad av många infall och Gridlock är ett av dem.

Sammanfattning av Richard Julins samtal med Camilla Berggren den 13 mars 2015, text redigerad av Ellen Klintberg Gedda