John Bock, 1965

Im AtomeiterzinsKonflikt mit einer EierstockCapitalSaint

2001
Föreläsning av konstnären (2001-09-13) samt installation med diverse material, 3 DVDspelare, 2 projektorer, 1 monitor
Varierande dimensioner / Dimensions variable
Magasin III Produktion