Stage Complex (Julien)

2015
Video
8 min 53 sek loop
Magasin III Produktion

Stage Complex (Julien) ingår i den omfattande platsspecifika installation med titeln Stage Complex som Markus Schinwald skapade för sin separatutställning på Magasin III 2015. Här kan du läsa mer om processen bakom Stage Complex.