Lay of My Land

2011
Trä, stål, gips, sand, metallnät, ståltråd, frigolit
Magasin III Produktion

Första gången jag träffade Andrea Zittel var på hennes galleri i London år 2006. Från den utställningen köpte Magasin III ett verk till samlingarna (Rules of Raugh, 2005, etsning och akvatint på chine collé) och ett frö såddes till ett framtida samarbete. Några år senare fick jag ett forskningsstipendium på Getty Research Institute i Los Angeles, vilket skapade en bra möjlighet för att besöka Andrea Zittels hem och ateljé i Joshua Tree, Kalifornien. Under hösten 2010 körde jag ut i Mojaveöknen för att börja samarbetet kring det som skulle bli utställningen, det nya verket och boken Lay of My Land.

Andrea utgår i sitt arbete från den egna vardagen och hennes breda konstnärskap omfattar olika områden, som arkitektur, måleri, fotografi, design, textilt arbete och matlagning. Platsen som hon bor och verkar på, A-Z West, är ett konstverk i sig som ständigt utvecklas. Vi beslutade att utställningen skulle kretsa kring den. Det nya verket Lay of My Land kom att bli en skulptural installation som utgår från platsen A–Z West, en topografisk gestaltning av landskapet i Mojaveöknen. Under mitt andra besök till A-Z West förde Andrea och jag ett samtal om den här platsen och hur den är en så stor del i Andreas konstnärskap. Samtalet återges i boken Lay of My Land som gavs ut på förlaget Prestel i samband med utställningen.

På Magasin III har vi ofta förlagt så mycket som möjligt av produktionen av nya verk till Stockholm, ofta till våra egna lokaler och annars hos lokala hantverkare eller producenter. Orsakerna är till viss del att vi vill undvika onödiga transporter, men framför allt innebär det att det konstnärliga arbetet kommer närmare själva utställningen. Det har ofta visat sig skapa en speciell stämning hos oss och påverkar hur utställningen till slut upplevs. Genom åren har många konstnärer arbetat på Magasin III under kortare eller längre perioder, tillsammans med vår grupp av intendenter, tekniker och utställningsassistenter som oftast är yngre konstnärer under utbildning. Vi är en grupp som träffas till lunchtid varje dag under uppbyggnadsperioden, där också pedagogikansvariga, kommunikationsansvariga och dem med administrativa uppgifter träffar och umgås med konstnären. Skapandet av konsten befinner sig på ett naturligt sätt i centrum för allt vi gör på Magasin III.

Processen kring det nya verket Lay of My Land innehöll en lång diskussion om var verket skulle tillverkas. Andrea var väldigt tydlig med att hon i princip alltid arbetar med sina verk i sin egen ateljé. Jag försökte påvisa fördelarna med att testa att arbeta hos oss. Vi fann en fin kompromiss. Lay of My Land gjordes först i en version i A-Z West, som stannade i USA. Sedan gjordes verket i ytterligare en version på Magasin III och Andrea ledde arbetet och var med och byggde båda dessa skulpturala installationer.

Richard Julin, juni 2014