Ayşe Erkmen, 1949

Tidvatten

2003
Säkerhetsbälten, metallspännare, metallpelare, existerande pelare
Dimensions variable
1/1
Magasin III Produktion