Utlån

Magasin III stödjer konstnärer genom att låna ut deras konstverk till andra institutioner. Det gör det möjligt för konstnärernas verk att ses i nya sammanhang och bli upptäckta av en ny publik.

Ansökningar om utlån behandlas av kommittén för Magasin III:s samlingar och utställningar som uppfyller följande kriterier prioriteras:

  • Större separatutställningar.
  • Utställningar som kommer att presentera konstnärerna för en ny publik.
  • Utställningar som kommer att ge ytterligare nya lärdomar om och inblickar i ett särskilt tema eller en viss period.

Alla ansökningar om utlån ska göras skriftligen per post, minst 6 månader före utställningens öppnande. E-post anses inte vara officiella ansökningar om utlån. Brevet ska adresseras till museichef Tessa Praun. Ansökan måste innehålla följande:

  • Titel på och beskrivning av utställningen (inklusive om en katalog planeras).
  • Beskrivning av de begärda verkens betydelse för utställningen.
  • Platsen/platserna och datum för utställningen.
  • Lista över de begärda verken.
  • Ifylld och undertecknad Standard- och säkerhetsrapport.