Re re re re re

2008
4 videofilmer på monitorer, 5 skulpturer i trä och blandteknik
6 min 8 sek loop
1/1
Magasin III Produktion