Rémy Zaugg, 1943 – 2005

MEN JAG / VÄRLDEN / JAG SER DIG

1994–96
Lack på trä
230,00 x 205,20 cm
Magasin III Produktion

Perception är ett återkommande tema i verk av Rémy Zaugg, liksom användningen av prefabricerade delar, såsom billack och typografi. Han ansåg att figurativt och abstrakt måleri hade gjort sitt och valde att experimentera med färger och texter som inte bara utforskar seendets akt, utan också stimulerar en utvidgning av medvetandet.

Meningen MEN JAG / VÄRLDEN / JAG SER DIG skulle ursprungligen finnas på alla fyra nationella språk i Schweiz och utgöra en neonskylt på utrikesdepartementet i Bern, ett projekt som aldrig förverkligades. Istället översatte konstnären meningen till svenska och anpassade idén till en stor panelmålning i en otydlig monokrom palett. Genom att låna placering och visuella koder som vanligtvis används för reklam lockar Zaugg betraktaren med en gåtfull och samtidigt enkel text som utforskar ord, bild och seendets akt.

Slutbehandlingen i processen, inklusive poleringen och lackeringen gör det möjligt för färgen och den typografiska formen att bara vara, bortom allt annat. Dessa processer materialiserar de olika delarna som tillsammans utgör bilden, de förstör färgpartiklarna och sublimerar dem. Bilden blir färg mer än färggrann materia. Det finns färg och text – och det finns ingenting annat.   Rémy Zaugg

Rémy Zaugg spelade en viktig roll i det europeiska kulturlivet, både som konstnär och kritiker. Hans konst utvecklades både inom de konceptuella och minimalistiska traditionerna och har också kopplingar till opkonsten.

Bronwyn Griffith, intendent (forskning samlingen)/chefsregistrator, september 2012