Tom Friedman, 1965

Up in the Air

2009
Blandteknik
Dimensions variable
Magasin III Produktion

När jag går igenom min kalender ser jag att Tom Friedman och jag träffades första gången den 15 november 2005 för att påbörja diskussionerna om en utställning på Magasin III. Under åren som följde kom vi fram till att han skulle göra ett nytt, större verk i samband med en separatutställning. Tom kom till Stockholm under hösten 2008 för att föra våra diskussioner vidare till mer konkreta utställningsplaner. Han gick förvånansvärt snabbt igenom de större salarna på vårt övre plan utan att märkbart intressera sig för dem. När vi sedan kom till nedre plan, ett utställningsrum på närmare 400 kvadratmeter och 5 meter i takhöjd, fullkomligt lyste han av iver. Det här var vad han hade letat efter, den rätta platsen för det nya konstverket han ville skapa.

I mars 2009 besökte jag Toms ateljé i Easthampton, Massachusetts, för att arbeta vidare med utställningen och diskutera det nya verket. Tom har en stor ateljé i en gammal industribyggnad där han arbetar med en mindre grupp assistenter. Under dagarna jag var i ateljén tillbringade vi tid med flera verk som sedan ingick i utställningen i Stockholm, som Green Demon och Monster Collage. Vi uppehöll oss också vid Hollow Man Offering Nothing To No One som numera är del av Magasin III:s samling. Sedan diskuterade vi ingående det nya verket som Tom hade börjat arbeta på vid det laget.

När vi talade om Up in the Air beskrev Tom hur han hade en idé till ett konstverk där betraktaren tar sig runt i ett rum fyllt med en enorm mängd objekt som blicken kan hoppa emellan. Han talade om att han tänkt mycket på ”open systems”, öppna system, och metoder för att vidga människors sätt att se. Helt olika saker utan uppenbara kopplingar till varandra hänger i olika formationer i rummet. Vissa objekt kan vi inte undvika att benämna för oss själva, som ”basebollträ”, ”svart hatt” och ”pratbubbla”. Sedan finns en mängd objekt i verket som inte låter sig beskrivas med några få ord. Tom talade under processen också om att det var viktigt för honom att verket innehöll saker som var bortom det politiskt korrekta och bortom självcensur. Därför finner vi i verket saker som vi behöver förhålla oss till utifrån vår egen syn på etik, moral och olika personliga förhållningssätt till vad det innebär att vara människa. Toms förhoppning för oss betraktare är att med Up in the Air ha skapat en plats att sakta ner på; ett utrymme att upptäcka tankar vi inte haft tidigare.

Up in the Air tog ungefär ett år att skapa. Det färdiga verket har ca 800 beståndsdelar som alla är tillverkade i Toms studio.

Inför utställningen på Magasin III som öppnade i februari 2010 kom Tom till Stockholm med två assistenter och vi installerade det nya verket och 23 av hans äldre verk tillsammans med våra tekniker och assistenter under tre veckors tid. Det var en fröjd att vara med när Tom komponerade de hundratals delarna i Up in the Air till det färdiga verket i rummet, likt ett tredimensionellt partitur.

Richard Julin, juni 2014