Om Magasin III

Magasin III är stängt tills vidare. Läs varför


Magasin III Museum for Contemporary Art grundades 1987 för att fylla ett tomrum. En privat institution öppen för allmänheten med målet att dela med sig av den bästa samtida konsten. Med ambitiösa presentationer av internationellt etablerade konstnärer blev Magasin III en av de viktigaste aktörerna på den nationella scenen för samtidskonst.

Magasin III tror på konstens förmåga att utmana och inspirera människor och samhälle. Därför har vi sedan starten aktivt stött konstnärlig verksamhet och gett utställande konstnärer möjlighet att producera nya verk. Verk som påverkar, engagerar och ifrågasätter. Våra utställningar utgör kärnan i en växande samling med verk av konstnärer som är relevanta för vår tid.

Magasin III har blivit en av Europas ledande institutioner för samtida konst. Under 35 års verksamhet har vi även lånat ut verk till museer runtom i världen. Sedan starten finns Magasin III i ett av de gamla lagerhusen i Stockholms frihamn. Hösten 2017 till hösten 2020 var den publika verksamheten stängd för att omforma Magasin III för framtiden.

Foto: Simon Bajada

Tessa Praun. Foto: Tomas Falmer

Intermission, 2017–2020

Magasin III Museum for Contemporary Art behövde 2017 ta ett steg tillbaka och skapa andrum för att tänka nya tankar. Under tre år pausade vi den publika verksamheten för att forma om museet för framtiden. I oktober 2020 kunde vi äntligen välkomna besökare tillbaka, till ett Magasin III i delvis ny gestaltning.

Att se tillbaka på de många konstupplevelser som vi har delat med er under våra första 30 år och fördjupa oss i våra arkiv har varit en viktig del för att blicka framåt. Frågor vi ställde oss var: Vad har förändrats sedan Magasin III startade? Vad känner vi idag saknas i konstvärlden – nationellt och internationellt? Hur kan Magasin III på bästa sätt fortsatt stödja konstnärer och deras arbete?

Museets besöksmodell innebär att vår publik, utöver aktuella utställningar, får ta del av processerna kring kommande utställningar och skapandet av nya verk. Det personliga mötet och fördjupning är ledord i denna nya riktning. Med denna modell vill vi dela med oss av det arbete som låter konstnärens vision möta världen.

Tessa Praun
Museichef & chefsintendent


Rådgivande styrelse

David Neuman, ordförande Magasin III
Robert Weil, ordförande Proventus AB och Familjen Robert Weils Stiftelse
Sandra Weil, frilanscurator Tel Aviv
Lars Nilsson, konstnär Stockholm
Ann-Sofi Noring, curator och tidigare vice museichef Moderna Museet Stockholm
Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator på Stockholms universitet
Tessa Praun, museichef & chefsintendent Magasin III (adjungerad)

Foto: Patrik Lindell

Foto: Noam Preisman

Magasin III Jaffa

Den 20 januari 2018 invigde Magasin III sin utställningssatellit i Jaffa/Tel Aviv med konstnären Haim Steinbach. Utställningen zerubbabel markerade starten på en programverksamhet som presenterar internationella och lokala konstnärer. Magasin III Jaffa ligger på 34 Olei Zion i ett bostadsområde som gränsar till Jaffas berömda loppmarknad i centrum av den judiska, kristna och muslimska befolkningen i Jaffa. Lokalen har valts både för sitt läge och sina arkitektoniska kvaliteter.

Rummet har noggrant planerats så att utställningarna ska kunna ses när som helst på dygnet, på dagen såväl som på natten, curerade med en särskild tyngdpunkt på att också kunna ses utifrån.
David Neuman, Styrelseordförande Magasin III.

Verksamhetschef för Magasin III Jaffa, Karmit Galili, säger: Det är verkligen ett spännande tillskott till vår stad. Utställningssatelliten definierar Magasin III:s långvariga engagemang i Israels kulturella scen. Området där Magasin III Jaffa ligger har en rik och blandad historia och vi ser verkligen fram emot att bidra till den och samverka med en ny publik.

Läs mer om Magasin III Jaffa.


Curatorutbildningen

Magasin III:s engagemang i Curatorprogrammet på Stockholms universitet har funnits från allra första början – utbildningsplaneringen var personligen en otroligt viktig fas i mitt liv. Det är med ett överväldigande mått av stolthet jag ser alla dessa lovande curators arbeta idag inom kultursektorn. Många av ”våra” curators har blivit arbetskollegor, kära vänner och inte minst starka visionärer inom vår profession. En kontinuerlig framgångssaga …
David Neuman, styrelseordförande för Magasin III och en av Curatorprogrammets grundare.

Information från Stockholms universitet:
Det internationella Curatorprogrammet är en tvåårig utbildning som etablerades och utvecklades 2003 i samarbete mellan konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och anknutna curators som genomför utbildningen, huvudsakligen Magasin III Museum for Contemporary Art. Utbildningens fullständiga namn – Curatorprogrammet. Internationellt masterprogram med inriktning mot konst, management och juridik – återspeglar curatorns internationaliserade, professionella roll och arbetsmarknad. Programmet syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i utställningsskapande med fokus på presentationen och förståelsen av konst och konstutställningar samt sambanden mellan management, organisation, institutionella ramar och juridik.

Läs detaljerad kursbeskrivning, behörighetskrav och ansökningsanvisningar.


Foto: Christian Saltas

Accelerator

Accelerator är en mötesplats för konst, vetenskap och samhällsfrågor med syfte att stimulera till nya kunskaper och samarbeten.

Internationell och svensk samtidskonst visas i konsthallen som öppnade för allmänheten i september 2019 på Stockholms universitet i Manne Siegbahnlaboratoriet. Accelerator producerar i dag utställningar, publika program och samarbetar med forskare utifrån en tvärvetenskaplig bas.

Accelerator bygger på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med Magasin III, inom Stockholm universitets masterprogram Curating Art. Initiativtagare till Accelerator är Magasin III:s tidigare museichef och nuvarande styrelseordförande David Neuman samt professor i konstvetenskap Margaretha Thomson. Rektor Astrid Söderbergh Widding instiftade den särskilda inrättningen Accelerator 2015. Magasin III utgör tillsammans med Familjen Robert Weils Stiftelse Founding Patrons till Accelerator. Richard Julin är konstnärlig ledare för Accelerator.

Mer information finns på Accelerators hemsida.


Den 4 mars 2022:
Magasin III Museum for Contemporary Art fördömer invasionen av Ukraina. Rysslands avskyvärda militära handlingar står i strid med mänskliga rättigheter och är ett krig mot hela den civiliserade världen samt dess demokratiska värden. Kriget måste omedelbart stoppas och människoliv räddas.
 
Vi är även djupt bekymrade över vad de väpnade handlingarna innebär för Ukrainas kulturarv och kulturliv. Byggnader, samlingar och föremål utsätts för enorma risker och i värsta fall total förstörelse. Våra kollegor i Ukraina kämpar för att skydda och bevara landets kulturarv för kommande generationer.

Vi tror på den fria tanken. Vi tror på konstens och kulturens förmåga att inspirera och föra samman människor. Vi står i solidaritet med Ukraina och dess modiga befolkning.

Den 11 oktober 2023:
Vi är djupt chockade över det brutala terroristangreppet på Israel den 7 oktober och vi fördömer denna handling å det starkaste. Allt mänskligt lidande som följer i området genom den eskalerande och extrema våldsspiralen kan aldrig leda till ett samförstånd eller en samexistens. Just nu går våra tankar och vårt fulla stöd till Magasin III:s fantastiska kollegor i Israel, deras familjer, alla konstnärer vi har arbetat med samt alla kära vänner vi har i Mellanöstern.

Magasin III Jaffa är vår utställningssatellit i Israel, som etablerades 2018 och ligger i ett i huvudsak arabiskt område i hamnstaden Jaffa, 10 minuter från Tel Aviv. Vårt fokus är att genom konsten skapa förutsättningar för dialog, mångfald samt en visuell och intellektuell diskurs. Vi är övertygade om, att dessa värden kommer att få ännu större betydelse i regionen när det inte längre råder ett krigstillstånd. Vår övertygelse är att konsten och kulturen har en grundläggande roll i det demokratiska samhällsbygget. Vårt arbete kommer än mer än tidigare omfatta förtröstan samt att hjälpa till att läka samhällens oförlåtliga trauman.