Foto: Simon Bajada

Magasin III:s utställningsverksamhet upphör

Magasin III upphör med sin publika utställningsverksamhet efter snart 40 år i Stockholms Frihamn. Bakom beslutet ligger de stora utmaningar som hyresvärdens upprustningsarbete av fastigheten har fört med sig. Museet har sedan slutet av januari i år tvingats hålla stängt och evakuera lokalerna på grund av en omfattande vattenläcka. Totalentreprenaden av fastigheten beräknas vara klar först cirka 2027.

Mot den bakgrunden har ägarfamiljen som representeras av Robert Weil och Sandra Weil tillsammans med ordförande David Neuman fattat beslutet att stänga Magasin III vilket innebär att en del av medarbetarna behöver lämna organisationen. Arbetet med att förvalta och även expandera samlingen kommer att fortsätta. Den nationella och internationella utlåningsverksamheten kommer att intensifieras.

Magasin III har bedrivit en banbrytande utställningsverksamhet sedan år 1987/1988, där många svenska och internationella konstnärskap har introducerats till en allmänhet för första gången i Sverige. Institutionen har genom åren möjliggjort skapandet av ett stort antal nya verk under benämningen Magasin III produktioner. Verksamheten har även omfattat en lång rad av publikationer liksom betydelsefulla programserier. Magasin III går in i en fas, där vi utifrån vår historia och samling kommer analysera och utveckla vår särpräglade inriktning. Det framtida arbetet kommer kräva fortsatt innovation och ske i dialog med den offentliga sektorn för att undersöka alla tänkbara alternativ.

Robert Weil   Sandra Weil   David Neuman
Stockholm den 20 maj 2024.


Om Magasin III

Magasin III Museum for Contemporary Art grundades 1987 för att fylla ett tomrum. En privat institution öppen för allmänheten med målet att dela med sig av den bästa samtida konsten. Med ambitiösa presentationer av internationellt etablerade konstnärer blev Magasin III en av de viktigaste aktörerna på den nationella scenen för samtidskonst.

Magasin III tror på konstens förmåga att utmana och inspirera människor och samhälle. Därför har vi sedan starten aktivt stött konstnärlig verksamhet och gett utställande konstnärer möjlighet att producera nya verk. Verk som påverkar, engagerar och ifrågasätter. Våra utställningar utgör kärnan i en växande samling med verk av konstnärer som är relevanta för vår tid.

Magasin III har blivit en av Europas ledande institutioner för samtida konst. Under 35 års verksamhet har vi även lånat ut verk till museer runtom i världen. Sedan starten finns Magasin III i ett av de gamla lagerhusen i Stockholms frihamn. Hösten 2017 till hösten 2020 var den publika verksamheten stängd för att omforma Magasin III för framtiden.

Foto: Jean-Baptiste Béranger

Foto: Noam Preisman

Magasin III Jaffa

Den 20 januari 2018 invigde Magasin III sin utställningssatellit i Jaffa/Tel Aviv med konstnären Haim Steinbach. Utställningen zerubbabel markerade starten på en programverksamhet som presenterar internationella och lokala konstnärer. Magasin III Jaffa ligger på 34 Olei Zion i ett bostadsområde som gränsar till Jaffas berömda loppmarknad i centrum av den judiska, kristna och muslimska befolkningen i Jaffa. Lokalen har valts både för sitt läge och sina arkitektoniska kvaliteter.

Rummet har noggrant planerats så att utställningarna ska kunna ses när som helst på dygnet, på dagen såväl som på natten, curerade med en särskild tyngdpunkt på att också kunna ses utifrån.
David Neuman, Styrelseordförande Magasin III.

Verksamhetschef för Magasin III Jaffa, Karmit Galili, säger: Det är verkligen ett spännande tillskott till vår stad. Utställningssatelliten definierar Magasin III:s långvariga engagemang i Israels kulturella scen. Området där Magasin III Jaffa ligger har en rik och blandad historia och vi ser verkligen fram emot att bidra till den och samverka med en ny publik.

Läs mer om Magasin III Jaffa.


Accelerator

Accelerator är en mötesplats för konst, vetenskap och samhällsfrågor med syfte att stimulera till nya kunskaper och samarbeten.

Internationell och svensk samtidskonst visas i konsthallen som öppnade för allmänheten i september 2019 på Stockholms universitet i Manne Siegbahnlaboratoriet. Accelerator producerar i dag utställningar, publika program och samarbetar med forskare utifrån en tvärvetenskaplig bas.

Accelerator bygger på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med Magasin III, inom Stockholm universitets masterprogram Curating Art. Initiativtagare till Accelerator är Magasin III:s tidigare museichef och nuvarande styrelseordförande David Neuman samt professor i konstvetenskap Margaretha Thomson. Rektor Astrid Söderbergh Widding instiftade den särskilda inrättningen Accelerator 2015. Magasin III utgör tillsammans med Familjen Robert Weils Stiftelse Founding Patrons till Accelerator. Richard Julin är konstnärlig ledare för Accelerator.

Mer information finns på Accelerators hemsida.

Foto: Christian Saltas

Curatorutbildningen

Magasin III:s engagemang i Curatorprogrammet på Stockholms universitet har funnits från allra första början – utbildningsplaneringen var personligen en otroligt viktig fas i mitt liv. Det är med ett överväldigande mått av stolthet jag ser alla dessa lovande curators arbeta idag inom kultursektorn. Många av ”våra” curators har blivit arbetskollegor, kära vänner och inte minst starka visionärer inom vår profession. En kontinuerlig framgångssaga …
David Neuman, styrelseordförande för Magasin III och en av Curatorprogrammets grundare.

Information från Stockholms universitet:
Det internationella Curatorprogrammet är en tvåårig utbildning som etablerades och utvecklades 2003 i samarbete mellan konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och anknutna curators som genomför utbildningen, huvudsakligen Magasin III Museum for Contemporary Art. Utbildningens fullständiga namn – Curatorprogrammet. Internationellt masterprogram med inriktning mot konst, management och juridik – återspeglar curatorns internationaliserade, professionella roll och arbetsmarknad. Programmet syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i utställningsskapande med fokus på presentationen och förståelsen av konst och konstutställningar samt sambanden mellan management, organisation, institutionella ramar och juridik.

Läs detaljerad kursbeskrivning, behörighetskrav och ansökningsanvisningar.


Rådgivande styrelse

David Neuman, ordförande Magasin III
Robert Weil, ordförande Proventus AB och Familjen Robert Weils Stiftelse
Sandra Weil, frilanscurator Tel Aviv
Lars Nilsson, konstnär Stockholm
Ann-Sofi Noring, curator och tidigare vice museichef Moderna Museet Stockholm
Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator på Stockholms universitet
Tessa Praun, museichef & chefsintendent Magasin III (adjungerad)

Foto: Patrik Lindell