Samlingen

Magasin III tror på konstens förändrande kraft och söker upp konstnärer som kan få oss att omvärdera hur vi tänker på världen. Sedan 1987 har Magasin III:s samling vuxit hand i hand med vårt utställningsprogram, inklusive mer än sjuttio verk som har skapats speciellt till Magasin III. Våra curatorer arbetar i nära samarbete med konstnärerna för att skapa nya verk som ingår i utställningar som är skräddarsydda till våra utställningsrum. Drivkraften bakom dessa produktioner har varit att ge konstnärer tillfälle att utforska idéer och realisera nya verk. När konstnärer har möjlighet att experimentera bryter de ny mark, vilket kanske förklarar varför så många av Magasin III:s produktioner markerar nya faser i dessa konstnärers karriärer.

Att samla är inte ett medel för att nå målet. Det är en väg för att följa museets historia och ett konkret sätt att stödja konstnärer. Genom platsspecifika produktioner och ytterligare förvärv utanför vårt utställningsprogram har Magasin III skapat en av Europas mest betydande samlingar med samtidskonst. Genom att ta hand om och aktivt låna ut verk till andra stora och små institutioner över hela världen bidrar Magasin III till att konstnärer får möta nya publiker och möjliggör att verken får upplevas i nya sammanhang.

Samtidigt som Magasin III har en permanent samling, växer och omtolkas den kontinuerligt i regelbundna växlande och tillfälliga utställningar. Besökarna har alltid möjlighet att se verk från samlingen, men det finns ingen förutsägbarhet i vad de kommer att få se, eller hur det kommer att vara installerat.

Se alla konstnärer