Subjekt och Dedikation MCMXC

1989–1990
Olja, akryl på linneduk och strängpressad aluminium
250 x 2 980 cm
Magasin III Produktion

Under mer än ett års tid har konstnären arbetat med målningen Subjekt och dedikation MCMXC som mäter 2,5 x 29,8 meter. Den enorma målningen har delats upp i ett antal sektioner baserat på en demografisk struktur över världens befolkningsutveckling från den första folkräkningen och in i framtidens befolkningsexplosion. Det konstnärliga uttrycket vittnar om en medvetenhet om att mening uppstår i mötet mellan verk, betraktare samt i förhållande till konsthistorien och samhällssfären i stort. I verket gestaltas individuellt mänskliga betingelser i förhållande till tids- och rumsdimensionerna.