Foldrar

I samband med många av våra utställningar ges infofoldrar ut för att erbjuda besökarna en introduktion till utställningen och dess verk. Foldrarna delas ut gratis på Magasin III under utställningsperioden och ett flertal av dessa kan laddas ner i efterhand från hemsidan. Klicka på de enskilda foldrarna nedan för att läsa mer och ladda ner dem.