Siobhán Hapaska, Otherworldly

Utställningsfolder nummer 11
Text: 
David Neuman, museichef Magasin 3 Stockholm Konsthall, Richard Julin, biträdande chef och chefsintendent Magasin 3 Stockholm Konsthall, Bronwyn Griffith, intendent (forskning samlingen)/chefsregistrator Magasin 3 Stockholm Konsthall och Lisa Martin, praktikant Magasin 3 Stockholm Konsthall
©Magasin 3 Stockholm Konsthall
Antal sidor: 32

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 2013
Översättning: Astrid Trotzig
Formgivare: Sandra Praun, Designstudio S
Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2013
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd