Anton Henning

Utställningsfolder nummer 7
Text: 
David Neuman, museichef Magasin 3 Stockholm Konsthall och Richard Julin, biträdande chef och chefsintendent Magasin 3 Stockholm Konsthall
©Magasin 3 Stockholm Konsthall
Antal sidor: 33

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 2012
Översättning: Astrid Trotzig, Andrew Young
Formgivare: Sandra Praun, Designstudio S
Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2012
Bilder: ©Anton Henning/VG-Bildkunst
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd