I betraktarens öga

Utställningsfolder nummer 23
Text: Olga Krzeszowiec Malmsten, intendent Magasin III Museum for Contemporary Art, Sofia Ringstedt, vikarierande intendent Magasin III Museum for Contemporary Art och Tessa Praun, museichef och chefsintendent Magasin III Museum for Contemporary Art
©Magasin III Museum for Contemporary Art
Antal sidor: 32

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 
2022
Översättning: Kevin Fickling och Astrid Trotzig
Layout: Hedvig Furuhagen
Tryck: TMG, Bromma 2022
Bilder: ©konstnärerna
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd