En tyst vår vandrar genom lägenheten

Utställningsfolder nummer 20
Text: Tessa Praun, museichef och chefsintendent Magasin III Museum for Contemporary Art, Olga Krzeszowiec Malmsten, intendent Magasin III Museum for Contemporary Art och Nilo Amlashi, praktikant Magasin III Museum for Contemporary Art
©Magasin III Museum for Contemporary Art
Antal sidor: 48

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 
2021
Översättning: Suzanne Martin Cheadle
Formgivare: Ateljé Altmann
Tryck: Printografen AB, Halmstad 2021
Bilder: ©konstnärerna
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd