Sirous Namazi – Pending

Utställningsfolder nummer 28
Text: Iman Mohammed, poet och översättare och Tessa Praun, museichef och chefsintendent Magasin III Museum for Contemporary Art
©Magasin III Museum for Contemporary Art
Antal sidor: 28

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 
2023
Textredigering/översättning: Astrid Trotzig, Samuel Teeland och Benjamin Wagner
Formgivning: Ateljé Altmann
Tryck: Printografen AB, Halmstad 2023
Bilder: ©konstnären
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd