wizz eyelashes

Utställningsfolder nummer 13
Text: David Neuman, museichef Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art, Richard Julin, biträdande chef och chefsintendent Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art, Tessa Praun, intendent Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art och Nina Øverli, assisterande intendent Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
©Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
Antal sidor: 34

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 
2014
Översättning: Astrid Trotzig, Niki Woods
Formgivare: Sandra Praun
Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2014
Bilder: ©konstnärerna
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd