Extension – verk ur samlingen

Utställningsfolder nummer 3
Text: Margaretha Rossholm Lagerlöf, professor på Historiska institutionen vid Stockholms universitet
Antal sidor: 23

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 2002
Översättning: Sina Najafi, Astrid Trotzig
Formgivare: Givelldesign / Linda Ohlsson


UTDRAG:

Underlandet och Himlastegen, erfarenheter av det betecknade av Margaretha Rossholm Lagerlöf

Alice i Underlandet föll genom tunnlar där hon såg sitt eget medvetande hoppande omkring med andan i halsen. Jacob drömde om änglar på en stege mot himlen, senare brottades han med en ”man” som var Gud eller ett sändebud från Gud, men som slog mot Jacobs höftled i brottningen. Gränserna mellan verklighetens delar bryts, det osynliga eller det osebara blir synligt, t.o.m. så kännbart att spåren kan märkas i ens senor och leder.

Varje gång ett uttryck blir förstått förändras och förstoras världen för tanken. Konst visar ibland sådana händelser. Konst ger också möjligheter, inte bara att erfara hur det känns att uppleva förståelsens egendomliga resor, men också att iaktta dem.

Skillnaden mellan normalt och onormalt pekas ut på olika sätt i olika kulturer, liksom skillnaden mellan vad som är verkligt, tänkt eller inbillat. Hela tiden bearbetar dock språket, tänkandets olika instrument, dessa gränser som tänjs hit och dit.

Alice dricker te, i Underlandet, med en tokig hattmakare. Berättelsen visar hur Alice dricker te med hattmakaren, marsharen och en sömnig hasselmus. Jag tänker mig att Alices fantasi låter henne uppleva konkret vad hon fantiserar om. Det som händer, händer inuti hennes medvetande, med material från hennes egna reaktioner och dagdrömmar. Så kan man i alla fall lätt och naivt tolka historien. Jacobs kamp med Gud är inte lika tydligt en tanke eller fantasibild, enligt de existensvillkor som finns i berättelsen om Jacob. Men skildringen kan gestalta ett slags mirakulöst överskridande. Det finns änglar i Jacobs värld och Gud talar till vissa utvalda personer. Dock skiljer texten tydligt på det tillfälle då Jacob drömde om änglar och den händelse då han mötte ”mannen”, brottades och blev skadad. Det är inte den gudomliga dimensionen, i sig, som är en avgörande fara eller räddning för människorna, utan dess sinnliga uppenbarelser, hur den blir synlig och förkroppsligad i världen. (…)