Tal R – Natten

Utställningsfolder nummer 19
Text: Tessa Praun, museichef och chefsintendent Magasin III Museum for Contemporary Art och Olga Krzeszowiec Malmsten, intendent Magasin III Museum for Contemporary Art
©Magasin III Museum for Contemporary Art
Antal sidor: 24

Språk: svenska och engelska
År: 
2021
Översättning: Suzanne Martin Cheadle
Formgivare: Ateljé Altmann
Tryck: Printografen AB, Halmstad 2021
Bilder: ©konstnären
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd