On The Tip of My Tongue

Utställningsfolder nummer 10
Text: 
David Neuman, museichef Magasin 3 Stockholm Konsthall, Richard Julin, biträdande chef och chefsintendent Magasin 3 Stockholm Konsthall, Tessa Praun, intendent Magasin 3 Stockholm Konsthall och Nina Øverli, assisterande intendent Magasin 3 Stockholm Konsthall
©Magasin 3 Stockholm Konsthall
Antal sidor: 32

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 2013
Översättning: Jennifer Lindblad, Astrid Trotzig
Formgivare: Sandra Praun, Designstudio S
Tryck: Göteborgstryckeriet, 2013
Bilder: ©konstnärerna
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd