Skin of the Soul

Utställningsfolder nummer 29
Text: Sofia Ringstedt, intendent Magasin III Museum for Contemporary Art och Tessa Praun, museichef och chefsintendent Magasin III Museum for Contemporary Art
©Magasin III Museum for Contemporary Art
Antal sidor: 25

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 
2023
Korrektur: Astrid Trotzig och Benjamin Wagner
Layout: Hedvig Furuhagen
Tryck: TMG, Bromma 2023
Bilder: ©konstnärerna
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd