Meriç Algün – A Glossary of Distance and Desire

Utställningsfolder nummer 27
Text: Sofia Ringstedt, intendent Magasin III Museum for Contemporary Art och Tessa Praun, museichef och chefsintendent Magasin III Museum for Contemporary Art
©Magasin III Museum for Contemporary Art
Antal sidor: 21

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 
2023
Översättning: Kevin Fickling och Astrid Trotzig
Layout: Hedvig Furuhagen
Tryck: TMG, Bromma 2023
Bilder: ©konstnären
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd