Like A Prayer

Utställningsfolder nummer 15
Text: David Neuman, museichef Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art, Richard Julin, biträdande chef och chefsintendent Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art, Tessa Praun, intendent Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art och Therese Kellner, assisterande intendent Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
©Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
Antal sidor: 48

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 
2015
Översättning: Isabel Löfgren, Astrid Trotzig
Formgivare: Sandra Praun
Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2015
Bilder: ©konstnärerna
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd