Tony Oursler – M*r>0r

Utställningsfolder nummer 17
Text: David Neuman, museichef Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art, Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator och Tessa Praun, biträdande chef och chefsintendent Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
©Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
Antal sidor: 40
Upplaga: 2/2

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 
2017
Översättning: Astrid Trotzig
Formgivare: Sandra Praun
Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm, 2017
Bilder: ©konstnären
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd