Mika Rottenberg – Sneeze to Squeeze

Utställningsfolder nummer 9
Text: 
David Neuman, museichef Magasin 3 Stockholm Konsthall, Tessa Praun, intendent Magasin 3 Stockholm Konsthall och Nina Øverli, assisterande intendent Magasin 3 Stockholm Konsthall
©Magasin 3 Stockholm Konsthall
Antal sidor: 32

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 2013
Översättning: Astrid Trotzig, Gabriella Berggren
Formgivare: Sandra Praun, Designstudio S
Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2013
Bilder: ©Mika Rottenberg. Alla bilder courtesy of Nicole Klagsbrun Gallery, New York; Andrea Rosen Gallery, New York
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd