James Lee Byars – The Path of Luck

Utställningsfolder nummer 26
Text: Tessa Praun, museichef och chefsintendent Magasin III Museum for Contemporary Art
©Magasin III Museum for Contemporary Art
Antal sidor: 12

Språk: svenska och engelska
År: 
2022
Översättning: Kevin Fickling
Layout: Hedvig Furuhagen
Tryck: TMG, Bromma 2022
Bilder: ©konstnären
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd