Gunnel Wåhlstrand

Utställningsfolder nummer 18
Text: David Neuman, museichef Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art och Bronwyn Griffith, intendent (forskning samlingen) och chefsregistrator Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
©Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
Antal sidor: 25

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 
2017
Översättning: Suzanne Martin Cheadle, Hedvig Furuhagen
Formgivare: Sandra Praun
Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm, 2017
Bilder: ©konstnären
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd