Valfrändskaper

Utställningsfolder nummer 22
Text: David Neuman, Museichef Emeritus/Styrelseordförande, Magasin III Museum for Contemporary Art och Oliver Krug, senior registrator Magasin III Museum for Contemporary Art
©Magasin III Museum for Contemporary Art
Antal sidor: 32

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 
2022
Översättning: Astrid Trotzig och Oliver Krug
Layout: Hedvig Furuhagen
Tryck: TMG, Bromma 2022
Bilder: ©konstnärerna
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd