Fokus: Lawrence Weiner

Utställningsfolder nummer 24
Text: Olga Krzeszowiec Malmsten, intendent Magasin III Museum for Contemporary Art och Tessa Praun, museichef och chefsintendent Magasin III Museum for Contemporary Art
©Magasin III Museum for Contemporary Art
Antal sidor: 28

Språk: svenska och engelska
År: 
2022
Översättning: Kevin Fickling och Astrid Trotzig
Layout: Hedvig Furuhagen
Tryck: TMG, Bromma 2022
Bilder: ©konstnären
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd