Christine Ödlund – Aether & Einstein

Utställningsfolder nummer 16
Text: David Neuman, museichef Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art och Richard Julin, biträdande chef och chefsintendent Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
©Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
Antal sidor: 33

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 
2016
Översättning: Suzanne Martin Cheadle
Formgivare: Sandra Praun
Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2016
Bilder: ©konstnären
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd