To be continued…

7 september - 9 december 2007
Curator: Richard Julin, Elisabeth Millqvist, Sara Källström, Tessa Praun

Magasin 3 har varit öppet för allmänheten och producerat utställningar i 20 år. Under två decennier har konstnärer skapat verk specifikt för konsthallen vilket är unikt på den skandinaviska konstscenen. Verken ingår i Magasin 3:s samling och visas nu för första gången tillsammans. I samband med utställningen inleds under hösten arbetet med en oeuvre-katalog som lyfter fram Magasin 3:s samling. Boken presenteras i september 2008. Läs om verken under respektive konstnär.