Program

Mega Artist Talk

Datum: 6 september 2007
Plats: Magasin 2, Stockholm
Språk: Engelska

Daniel Birnbaum (rektor vid Städelschule i Frankfurt och associate curator på Magasin 3) ledde ett artist talk med medverkande konstnärer och curatorer i Magasin 3s utställning To be continued…

Teman som togs upp var bland annat reflektioner kring processer, produktioner och samlande. Samtalet ägde rum på Magasin 2 vid Tallinkterminalen på bottenplan.

Medverkande: Katarina Grosse, Fabrice Gygi, Matti Kallioinen, Matts Leiderstam, Ernesto Neto, Lars Nilsson, Nahum Tevet, Amy Baker Sandback, Sarit Shapira, samt David Neuman, Richard Julin och Tessa Praun.