Program

Specialvisningar

Datum:
Plats: Magasin 3, Stockholm
Utställning: To be continued...

Under hösten äger en serie visningar rum där Magasin 3:s curatorer visar utställningen ur ett personligt perspektiv.

9 september kl 14: Richard Julin, chefsintendent

14 oktober kl 14: Sara Källström, intendent för program och pedagogik

11 november kl 14: Tessa Praun, intendent

25 november kl 14: Sara Despres, vik. intendent

2 december kl 14: konsthallschef David Neuman