Annika Elisabeth von Hausswolff

Gothenburg , Sweden
1967

Annika Elisabeth von Hausswolff föddes 1967 i Göteborg, där hon bor och arbetar. von Hausswolff studerade på Sven Winquists fotoskola i Göteborg, 1987-89; Konstfack i Stockholm, 1991-94 och Kungliga Konsthögskolan, 1995-96.

von Hausswolffs fotografier, som ofta har en psykologisk laddning och mångtydighet, anspelar på gränslandet mellan fiktion och verklighet. Hennes praktik spänner över många områden, men några återkommande ämnen genom hennes konstnärskap är samhälleliga maktstrukturer, psykoanalysen och våldstemat. von Hausswolffs uttryck förknippas starkt med noggrant iscensatta fotografier, vars estetik för tankarna till fotodokumentärt material från kriminologiska utredningar. Även hemmets sfär har utforskats och avbildats enligt samma premisser. De noggrant arrangerade fotografierna, där till synes vardagliga objekt och miljöer hämtade ur hemmet porträtteras med en psykologisk laddning, är mångbottnade och suggestiva.

Hon har haft separatutställningar på bland annat ARoS, Aarhus Kunstmuseum, Danmark (2013); Göteborgs Konstmuseum (2008); Baltic Art Center, Visby (2005); National Gallery of Denmark, Köpenhamn (2002); Bildmuseet Umeå (1998) och Soros Center for Contemporary Art i Kiev, Ukraina (1997). Hon ingick i den nordiska paviljongen på den 48:e Venedigbiennalen (1999) och den 23:e biennalen i São Paulo, Brasilien (1996).

Hennes verk ingår bland annat i samlingarna på Aarhus Kunstmuseum, Danmark; Astrup Fearnley Collection, Museet för Modern Konst, Oslo; Fonds National d Art Contemporain, Paris; Hasselblad Center, Göteborg; KIASMA, Helsingfors; Moderna Museet, Stockholm; San Francisco Museum of Modern Art och The Solomon R. Guggenheim Museum, New York.

Hennes verk presenterades i en separatutställning på Magasin III Museum for Contemporary Art, Ich Bin Die Ecke Aller Raüme, 2008. Magasin III har en av de mest omfattande samlingarna av hennes verk i världen.