Psyk:oanalys

2009
Skannat collage på lambdatryck
55 x 42,5cm (21 5/8 x 16 3/4 in.)
1 of 15 + 5 AP
Magasin III samling