Reveal: Investigations of a Dog

Från installationen av utställningen Investigations of a Dog – Verk från FACE-samlingarna, våren 2011.

Dela: