Föreläsning: Cecilia Sjöholm om Annika von Hausswolff

Annika von Hausswolffs teknologier; tankar utifrån Foucault

Michel Foucault intresserade sig för den kraft han förband med ”jagets teknologier” och sökte formulera jaget som en moralisk drivkraft bortom de system genom vilka individen kodas, socialt och politiskt. Kan man betrakta Annika von Hausswolffs bilder med sådana glasögon? Vilka konflikter utspelas i hennes bilder? I denna föreläsning reflekterar Cecilia Sjöholm, lektor i estetik vid Södertörns högskola, kring von Hausswolffs bilder utifrån Foucaults idéer.

Medverkande: Cecilia Sjöholm, lektor i estetik
Språk: svenska
Datum: 28 februari 2008
Längd: 44 min
Plats: Magasin 3 Stockholm Konsthall
Utställning: Ich bin die Ecke aller Räume

Föreläsningar
Dela: