Föreläsning: Cecilia Sjöholm. von Hausswolffs teknologier; tankar utifrån Foucault

Michel Foucault intresserade sig för den kraft han förband med ”jagets teknologier” och sökte formulera jaget som en moralisk drivkraft bortom de system genom vilka individen kodas, socialt och politiskt. Kan man betrakta Annika von Hausswolffs bilder med sådana glasögon? Vilka konflikter utspelas i hennes bilder? Föreläsningen reflekterar kring von Hausswolffs bilder utifrån Foucaults idéer. Cecilia Sjöholm är lektor i estetik vid Södertörns högskola.

Inspelat den 28 februari 2008 på Magasin 3, Stockholm

Språk: svenska

Längd: 44:28

Föreläsningar
Dela: