Program

Föreläsning av Cecilia Sjöholm

Datum: 28 februari 2008
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska

Föreläsning av Cecilia Sjöholm (lektor i estetik vid Södertörns Högskola)
von Hausswolffs teknologier; tankar utifrån Foucault
Fri entré till föreläsningen. Utställningarna och caféet är öppna till kl 19.

Michel Foucault intresserade sig för den kraft han förband med ”jagets teknologier” och sökte formulera jaget som en moralisk drivkraft bortom de system genom vilka individen kodas, socialt och politiskt. Kan man betrakta Annika von Hausswolffs bilder med sådana glasögon? Vilka konflikter utspelas i hennes bilder? Föreläsningen reflekterar kring von Hausswolffs bilder utifrån Foucaults idéer.