Ai Weiwei

3 februari - 10 juni 2012
Curator: Tessa Praun

Magasin 3:s intendent Tessa Praun mötte Ai Weiwei hösten 2010 i Peking för att tillsammans påbörja arbetet med utställningen som är den första presentationen av konstnären i Sverige.

“Ai Weiwei har både en sensibilitet och enorm kraft i sitt visuella uttryck som förmedlar ett angeläget innehåll. När jag träffade Ai Weiwei i hans studio hade han precis befunnit sig i husarrest några dagar. Han var lugn men märkbart medveten om den känsliga och osäkra situation han redan då befann sig i. Efter det senaste årets händelser tycker jag det har blivit ännu viktigare att i utställningen även lyfta fram hans politiska arbete.“

Ambitionen är att presentera Ai Weiwei för den svenska publiken och att göra hans röst hörd i Stockholm under våren 2012. Utställningen fokuserar på ett antal monumentala installationer och hans politiska arbete. I ett läsrum där vi även visar dokumentärfilmer kan man ta del av Ai Weiweis ansträngningar i strävan efter sociala förändringar i Kina – ett engagemang på kollisionskurs med den kinesiska regimen.

Ai Weiweis konst utgår oftast ifrån en kinesisk kontext, men gör den tillgänglig även för en internationell publik. Han tar ofta avstamp i den kinesiska förrevolutionära historien, dess kultur och hantverk där han gärna använder ikoniska föremål med stort kulturellt eller symboliskt värde för kineser, och hanterar dem sedan medvetet utan hänsyn till deras värde eller ursprungliga funktion. Hans verk kan ses som kommentarer till den maoistiska kulturrevolutionens förakt för det förgångna men även som ett sätt för Ai Weiwei att göra upp med konventionella uppfattningar om och värderingar av kultur och kulturarv. De för utställningen valda verken kretsar alla kring Kinas plats i världen, massproduktion och global varuhandel.

Om utställningen i media: SR P1 – Studio ett, SVT – Aktuellt, 3 feb, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Upsala Nya Tidning, Fokus, Konsten.net.

 

AI WEIWEI LÄSRUM

Magasin3.com/AiWeiwei är en samlingsplats för Ai Weiweis konstnärskap och aktivism. Verkbeskrivningar, artiklar, intervjuer, filmer och digitala projekt ger en fördjupning i Ai Weiweis sociala engagemang samt introducerar utställningen och vårens samtalsserie. Materialet finns tillgängligt via Magasin 3:s hemsida och är även en del av läsrummet i utställningen.

Till läsrummet