Program

Microbloggarnas makt – vad betyder Ai Weiwei och andra nätaktivister för yttrandefriheten i Kina?

Datum: 13 mars 2012
Plats: Kulturhuset, Stockholm
Språk: English
Utställning: Ai Weiwei

Den första delen av programkvällen är en fördjupning i sociala mediers roll för en demokratisering av Kina. Där är användandet av microbloggen Weibo, kinesiska motsvarigheten till Twitter, betydligt mer utbrett än i Sverige. Vad betyder det för en ökad yttrandefrihet? Hur ser utvecklingen i Kina ut i jämförelse med exempelvis jasminrevolutionen i arabvärlden?

Svenska staten satsar idag stora pengar på nätaktivister i repressiva regimer. I den andra delen av programkvällen diskuteras vilka följder det får och hur Sverige kan agera för att stödja kinesiska nätaktivister och yttrandefrihetens utveckling.

Panel bestående av:

Michael Anti (Zhao Jing), kinesisk journalist, bloggare och nätaktivist, Harvard Niemann Fellow ‘08.

Marina Svensson, sinolog och Kinaexpert vid Lunds universitet, fokus på mänskliga rättigheter, rättsväsendet och kinesisk media.

Christian Christensen, professor vid Institutionen för informatik och media på Uppsala universitet.

Moderator: Ulrika K Engström, styrelseledamot Svenska PEN, arbetar på konsultfirman Enact med hållbara strategier för affärsutveckling, fokus på Kina och mänskliga rättigheter.

Hotade ord i samarbete med Svenska PEN och Magasin 3.

Läs mer på utställningens egna hemsida