Weiwei Ai, 1957

Ghost Gu Coming Down the Mountain

2005-2006
96 vaser i rött och vitt porslin
Each vase 27 x 35 cm. Total installation of 96 vases
Faurschou Foundation

De 96 vaserna har skapats i samarbete mellan Ai Weiwei och Serge Spitzer utifrån en sällsynt vas från Yuanperioden (1269–1368). För några år sedan såldes denna på Christie’s i London och blev det dyraste asiatiska föremålet som dittills sålts på auktion. Motivet på vasen är den historiska personen Wang Yi (400-talet f Kr) vars smeknamn var Guiguzi (”Master of the Ghost Valley”). På vasen syns han i en vagn som dras av en tiger och en leopard. Motivet härstammar från ett träsnitt som dateras till 1321 e Kr, men där är det två tigrar som drar vagnen. Det är dock inte troligt att Wang Yi hade så exotiska djur och därmed kan man utgå ifrån att även träsnittet är en modifierad återgivning av historien.

I sina konstnärskap konceptualiserar Ai Weiwei och Serge Spitzer på var sitt håll historiska fetischobjekt och hur berättelser ofta rör sig i cirklar. Varje vas i deras installation är en reproduktion av en bestämd sektion i motivet på den historiska vasen. Genom att upprepa och arrangera vaserna i ett rutmönster anspelar konstnärerna till mekanisk reproduktion och förfalskningar. Verket står i motsats till den traditionella upplevelsen och värderingen av unika föremål. Endast tillsammans bildar vaserna det fullständiga ursprungliga motivet.

Tessa Praun, intendent, januari 2012