Samtal: Ai Weiweis konstnärskap

I sin konst utgår Ai Weiwei oftast från sin lokala kontext och använder gärna ikoniska föremål med stort kulturellt eller symboliskt värde för kineser. I sitt arbete pendlar han mellan rollerna konstnär, bloggare och politisk aktivist.

Samtalet ger introduktion till Ai Weiweis konstnärskap. Utifrån verken som visades på utställningen So Sorry på Haus der Kunst 2009 diskuterar Tessa Praun, intendent på Magasin 3 och curator för Ai Weiwei-utställningen, och Ulrich Wilmes, chefsintendent Haus der Kunst, München, kring Ai Weiweis formspråk, arbetsmetod och grundläggande drivkraft.

Samtalet ägde rum på Bio Rio i Stockholm den 21 februari 2012.

Språk: engelska.

Samtal
Dela: