Program

Yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter – Kina i relation till övriga världen

Datum: 27 mars 2012
Plats: ABF, Stockholm
Språk: English
Utställning: Ai Weiwei

Ai Weiwei har ägnat sitt liv och konstnärskap åt yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter i Kina. Vad har dessa frågor för betydelse i dagens Kina, historiskt sett och i framtiden?

Även om yttrandefriheten är begränsad, så förskjuts gränserna framåt med internet, mikrobloggar och livlig debatt om Kinas ledning mellan medborgare på nätet. Är det krafter som Kinas myndigheter kommer att kämpa för att hålla jämna steg med?

Hur bör vi i Västvärlden förhålla oss till ett land som förnekar mänskliga rättigheter och som samtidigt står för en så stor del av vår tillverkningsindustri?

Panelen kommer även att diskutera förhållandet mellan dissidenter i Kina och omvärlden.

Panel:

Börje Ljunggren, svensk diplomat och Asienkännare, f.d. ambassadör i bl.a. Kina

Andrew J. Nathan, Class of 1919 professor i statsvetenskap vid Columbia University, New York, undervisning och forskning om kinesisk politik och mänskliga rättigheter

Malin Oud, sinolog med fokus på mänskliga rättigheter och hållbar utveckling

Moderator: Dominic Ziegler, Londonbaserad Asienredaktör på The Economist och tidskriftens tidigare Kinakorrespondent.

Läs mer på utställningens egna hemsida