Program

Auktoritära regimer och kreativt skapande – i Europa de senaste 50 åren

Datum: 26 april 2012
Plats: Goethe-Institut, Stockholm
Språk: English
Utställning: Ai Weiwei

1989, när folket i Berlin firade murens fall och upplösningen av flera auktoritära regimer i Central-och Östeuropa, sörjde folket i Kina hundratals döda efter massakern på Himmelska fridens torg. Dessa två händelser kan inte helt förstås utan de konstverk som skapades före och efter. Men konstnärerna dokumenterade inte bara effekterna av de politiska och sociala förändringarna, utan många av dem, i synnerhet de som kan kännetecknas som dissidenter, spelade också nyckelroller i skapandet av de nya samhällssystemen.

I samband med utställningen med Ai Weiwei, som idag är Kinas mest frispråkiga konstnär, kommer den legendariske galleristen Folker Skulima, dramatikern och skådespelaren Ivana Sajko och skådespelaren Samuel Finzi, med utgångspunkt i sina egna erfarenheter i Central- och Östeuropa, att undersöka de roller som konstnärer, bloggare, politiska aktivister och politiker har i tider av social förändring. De kommer att få sällskap av frilansande curator Berit Schuck i en konversation som kretsar kring samtida begreppen konst och aktivism i ett försök att bidra till vår förståelse av förhållandet mellan auktoritära regimer och konst: Vilka är effekterna av konflikter på kropp och sinne, men även på själva konsten?

Panel:

Samuel Finzi, bulgarisk/tysk teater- och filmskådespelare.

Ivana Sajko, författare, regissör och skådespelare.

Folker Skulima, legendarisk berlingallerist och skribent.

Moderator:

Berit Schuck, dramaturg och frilansande curator baserad i Berlin.

Magasin 3 i samarbete med Goethe-Institut, Stockholm

Läs mer på utställningens egna hemsida