Kimsooja

Taegu , South Korea
1957

Kimsooja föddes 1957 i Taegu, Sydkorea. Hon bor och arbetar i New York, USA; Paris, Frankrike och Seoul, Sydkorea.

Kimsoojas arbete utforskar teman som mellanmänskliga relationer, migration och textila hantverkstraditioner. Hennes multimediala praktik involverar bland annat performance, film, skulptur och platsspecifika installationer. I Kimsoojas performativa verk har frågor om icke-görandet som aktiv motståndshandling varit ett återkommande tema. Hon använder sig ofta av element ur koreansk kultur som bär spår av liv, minnen och historia. Under tidigt 1990-tal började Kimsooja använda så kallade bottarier i sitt arbete. Bottarin är en sorts tygknyte som i Korea historiskt använts som en enklare form av förvaring av ägodelar vid snabb förflyttning.

Kimsooja representerade Korea vid den 55:e Venedigbiennalen med en platsspecifik installation i den koreanska paviljongen: To Breathe: Bottari (2013).

Kimsooja har haft separatutställningar på bland annat Vancouver Art Museum, Kanada (2014); Miami Art Museum, Miami (2012); Baltic Center for Contemporary Art, Gateshead (2010) och på Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC (2008). 2006 hade hon en separatutställning på Magasin 3 Stockholm Konsthall. Hennes verk har senare ingått i grupputställningarna En tyst vår vandrar genom lägenheten (2021); Investigations of a Dog (2011) och Thrice Upon a Time (2010) på Magasin III.