Program

Seminarium på Handelshögskolan: Världshandeln i den postkoloniala eran

Datum: 23 januari 2014
Plats: Handelshögskolan, Stockholm
Språk: Engelska

Kan postkolonialismen lära oss något om den mänskliga erfarenheten och de ekonomiska aktiviteterna i dagens globaliserade samhälle?

Våren 2013 inledde Handelshögskolan ett samarbete med Magasin 3 för att föra in nya impulser i den akademiska miljön. Ett program med filmbaserade konstverk från Magasin 3:s samling visas i skolans Atrium. Flera av de konstverk som visas har väckt frågor om representation, kolonialism och internationell handel. Detta öppna seminarium ägnar sig åt dessa frågor och ställer den övergripande frågan: Kan postkolonialismen lära oss något om den mänskliga erfarenheten och de ekonomiska aktiviteterna i dagens globaliserade samhälle?

Program
Inledning: Lars Strannegård och Nina Øverli
Världshandeln och kolonierna: Örjan Sjöberg
Postkolonialism och representativitet: Moa Matthis
Diskussion och avslutande reflektioner: Lin Lerpold

Lars Strannegård är professor i företagsekonomi och prorektor för Handelshögskolan i Stockholm, Nina Øverli är assisterande intendent på Magasin 3 Stockholm Konsthall, Örjan Sjöberg är professor i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Stockholm; Moa Matthis är litteraturkritiker och författare, och Lin Lerpold är Dean på MBA-programmen och docent specialiserad på företag och ansvar vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kimsoojas verk Bottari Alfa Beach, 2001 visas i Atrium på Handelshögskolan i Stockholm.